25 års erfarenhet av Filterbyten – Lagerbyten – Fläktbyten – Underhåll – Service avtal – OVK – Injustering – Styr & Reglerteknik

Team Elit Klimat & Fastighetsteknik

Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

24h BEREDSKAP

MED GARANTI HOS OSS

Är du Trygg, Tryggare, Tryggast

Ring Nu! 070 - 4242500

Gärdesvägen 10 619 73 Vagnhärad

Fläktbyte

Vi utför Fläktbyte

Fläktar har en mångfald av användningsområden, från ventilation och kylning till rökgastransport och processgastillförsel. När det är dags för att byta fläkt, är det en investering som kan påverka både energikostnader och verkningsgrad.

Rätt Dimensionering vid Fläktbyte

Många gånger är fläktmotorer överdimensionerade, vilket inte bara sänker deras verkningsgrad utan även påverkar elnätets kapacitet negativt. Att byta ut en överdimensionerad motor mot en korrekt dimensionerad motor kan i vissa fall minska säkringsstorleken, vilket i sin tur sänker abonnemangsavgifterna. Vid fläktbyte är det nödvändigt att rätt dimensionera fläkten med hänsyn till det nödvändiga tryck och flöde som krävs för att betjäna olika utrymmen. Tryckfallet i kanalsystemet, inklusive komponenter som batterier, filter och ljuddämpare, måste också beaktas. Specifik Fan Power (SFP) är en avgörande faktor som visar effektbehovet för att transportera 1 m3 luft per sekund. Ju lägre SFP, desto mindre energiförbrukning.

EC-motorer: Energisnåla Alternativ

Fläktmotorer i EC-utförande är betydligt mer energieffektiva än AC-motorer. Medan AC-motorer genererar förluster i form av värme på grund av växlande magnetiska fält, använder EC-motorer permanentmagneter och elektroniskt kommuterad likström för att minska förluster och maximera rotationseffektiviteten.

Minska energiförbrukningen

För att uppnå bästa möjliga energieffektivitet är varvtalsreglering med frekvensomriktare den optimala metoden för att styra fläkten. Genom att anpassa fläktens hastighet efter behov kan energiförbrukningen drastiskt minskas, särskilt i områden där utrymmenas användning varierar kraftigt. Med enkla tidsställningar i fläktens styrenhet kan fläkten stängas av när verksamheten är inaktiv, vilket minskar onödig energiförbrukning. Om din nuvarande styrenhet saknar denna funktion kan du överväga att uppgradera den för att ytterligare förbättra energieffektiviteten.