25 års erfarenhet av Filterbyten – Lagerbyten – Fläktbyten – Underhåll – Service avtal – OVK – Injustering – Styr & Reglerteknik

Team Elit Klimat & Fastighetsteknik

Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

24h BEREDSKAP

MED GARANTI HOS OSS

Är du Trygg, Tryggare, Tryggast

Ring Nu! 070 - 4242500

Gärdesvägen 10 619 73 Vagnhärad

Fläktbyten

Fläktar används för många olika ändamål: ventilation, kylning av processer eller lokaler, rökgastransport, transport av processgaser till eller från en process. Att ägna lite extra tid åt att undersöka energieffektiviteten i de alternativa fläktarna för att välja den med lägst livscykelkostnader är definitivt en lönsam investering.

Det är vanligt att fläktmotorer är överdimensionerade vilket innebär en försämring av verkningsgraden samtidigt som elnätet påverkas negativt. Att ersätta en överdimensionerad motor med en rätt dimensionerad motor kan i vissa fall leda till minskning av Säkringsstorlek vilket i sin tur leder till lägre abonnemangsavgifter. Dimensionering av en fläkt är ett viktigt moment i fläktbytet. Det som behöver beaktas vid bytet är den tryckökning som fläkten behöver skapa och det totala nödvändiga flödet för utrymmen som fläkten betjänar. Tryckfallet skapas av kanalfriktioner samt komponenter i kanalsystemet så som batterier, filter och ljuddämpare. Vid byte av fläkten är det rätt tidpunkt för att se över komponenterna i systemet som ger upphov till höga tryckfall. Tryckfallet i ett kanalsystem bedöms efter SFP (Specifik Fan Power) som visar hur stor effekt som behövs för att transportera 1 m3 luft i sekunden. Ju lägre SFP desto lägre tryckfall och därmed mindre energianvändning.

Fläktmotorer i EC-utförande har avsevärt högre verkningsgrad än AC-motorer. En vanlig AC-motor som drivs av växelström ger upphov till växlande magnetiska fält inne i motorn som får den att rotera. En stor del av den tillförda energin går till förluster i form av värme. EC-motorer har istället permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme.

Varvtalsreglering med hjälp av en frekvensomriktare är den mest energieffektiva metoden för att styra en fläktdrift. Energibehovet kan minska rejält om metoden används, särskilt i lokaler där utnyttjandegraden av olika utrymmen varierar mycket. Under vissa tider då verksamheten är stängt kan fläkten stängas av helt för att minimera energiförlusten. Detta kan göras med hjälp av en enkel tidsställning i fläktens styrenhet. Om styrenheten saknar denna funktion kan det vara värt att komplettera styrenheten med en sådan.