25 års erfarenhet av Filterbyten – Lagerbyten – Fläktbyten – Underhåll – Service avtal – OVK – Injustering – Styr & Reglerteknik

Team Elit Klimat & Fastighetsteknik

Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

24h BEREDSKAP

MED GARANTI HOS OSS

Är du Trygg, Tryggare, Tryggast

Ring Nu! 070 - 4242500

Gärdesvägen 10 619 73 Vagnhärad

Rensning Av Kanaler

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet kommer såväl cirkulationen som effektiviteten i värmeanläggningen att försämras väsentligt. Anläggningar med mekanisk ventilation rekommenderas en totalrensning vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart 3-5:e år. Luftkontroll Energy utför rensning av ventilationskanaler, och vi kan erbjuda dig ett reningsavtal. Då håller vi också reda på när det är dags att rensa igen.

Brister i inomhusklimatet kan orsaka problem både för de som vistas där och för själva fastigheterna, så kallade sjuka hus. Därför är det viktigt att man ser till att ventilationen har ett fungerande luftflöde.

Ett eftersatt och smutsigt ventilationssystem ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas ” sjuka hus”. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften, och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.
Smutsiga ventilationssystem och fläktar orsakar hälsoproblem, bidrar till en högre energiförbrukning och ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger istället bättre inneklimat, lägre energiförbrukning och mindre slitage på utrustningen. Förbättrad ventilation ingår dessutom ofta i receptet för att lösa fuktproblem samt att hålla tillbaka mögelbildningar och förökning av bakterier. Med ett väl fungerande ventilationssystem transporteras den dåliga luften vi har förbrukat bort och ersätter den med frisk uteluft. Så det är viktigt att tänka på att även ett ventilationssystem då och då behöver ha service och rengöras.