25 års erfarenhet av Filterbyten – Lagerbyten – Fläktbyten – Underhåll – Service avtal – OVK – Injustering – Styr & Reglerteknik

Team Elit Klimat & Fastighetsteknik

Måndag – Fredag 07:00 – 16:00

24h BEREDSKAP

MED GARANTI HOS OSS

Är du Trygg, Tryggare, Tryggast

Ring Nu! 070 - 4242500

Gärdesvägen 10 619 73 Vagnhärad

Tjänster

Tjänster Vi Erbjuder

FILTERBYTEN

Det är vanligt att filterbyten genomförs allt för sällan. Smutsiga filter minskar lufttillförseln vilket gör att fläktarna får jobba hårdare och driften blir dyrare. Tryckfallet över filtret övervakas med en tryckgivare och kan ge en påminnelse om när det är dags att byta filter.

LAGERBYTEN

En högt låtande fläkt är både irriterande och störande.
Men genom ett lagerbyte får man bort oljudet och fläkten blir som ny igen. Skjuter man fram lagerbytet riskerar man att fläkten istället rasar och måste bytas ut.

FLÄKTBYTEN

Det är vanligt att fläktmotorer är överdimensionerade vilket innebär en försämring av verkningsgraden samtidigt som elnätet påverkas negativt. Att ersätta en överdimensionerad motor med en rätt dimensionerad motor kan i vissa fall leda till minskning av Säkringsstorlek vilket i sin tur leder till lägre abonnemangsavgifter.

RENSNING AV KANALER

Vi rensar och rengör ventilationskanaler och dokumenterar luftflöden vilket ger en friskare inomhusmiljö samtidigt som det sparar energi, minskar slitage och förebygger fuktskador.

SERVICEAVTAL

Service erbjuder ett smidigt sätt att sköta underhåll av ventilation genom möjligheten att teckna serviceavtal. Med ett serviceavtal behöver ni inte längre tänka på serviceintervall eller löpande underhåll av er ventilationsanläggning.

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

INJUSTERING

Att finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injusterat ventilationssystem med rätt flöden är också kostnadseffektivt.

STYR & REGLERTEKNIK

Styr- och reglersystem är nödvändiga för att en fastighet ska fungera på rätt sätt. Styr- och reglersystemet styr i princip alla fastighetens tekniska funktioner, såsom ventilation, kyla, värme, varmvatten och belysning. Och funkar inte systemet, så leder det till stora besvär och dålig fastighetsekonomi.

KONSULTATION

Vi hjälper våra kunder med planering och konsultation när det ska byggas om i ventilationen. Det är inte helt enkelt att välja system själv och det är inte lätt att veta hur du skall gå till väga vid en eventuell installation.

SPARA ENERGI

Det finns stora möjligheter att spara energi genom att styra ventilationen i bostäder efter behov istället för att ha ett konstant flöde. Det är också viktigt att det görs på rätt så inte hälsoproblem eller att huset skadas uppstår.

ENTREPRENADER

Vi gillar bra samarbete!

TOTAL GENERALENTREPRENAD

Vi svarar för såväl projektering som utförande. Beroende på vilken typ av entreprenad som är för handen som tillämpas olika standardavtal och regler; AB 04 är avsedd för utförandeentreprenader och ABT 06 för totalentreprenader.